Aktualności

Posumowanie Spotkania Śląskiego Klastra Nano

Dnia 29 lutego 2016 roku odbyło się pierwsze spotkania Śląskiego Klastra w bieżącym roku organizowane przez Fundację Nanonet wraz z Miastem Katowice. Spotkanie odbyło się w Willi Goldsteinów w Katowicach, rozpoczynając o godzinie 10:00 i kończąc o godzinie 15:30.

Celem spotkania było opracowanie zagadnień, które zawarte zostaną w oficjalnym piśmie do Ministerstwa Gospodarki odnośnie sytuacji sektora nano, rekomendacji Klastra i propozycji działań. Wnioski utworzone miały być w oparciu o analizy Smart Lab Banku Światowego przeprowadzone dla Śląskiego Klastra Nano, oraz propozycje i wnioski opracowane przez członków Klastra oraz ekspertów z dziedziny  prawa patentowego, legislacyjnego w sektorze innowacyjnych przedsiębiorstw i nanotechnologii oraz nowoczesnej gospodarki.

W spotkaniu wzięli udział również goście specjalni:

  • Dr Agnieszka Baran – adiunkt w Wydziale Prawa Politechniki Białostockiej, doktor nauk prawnych, specjalista w dziedzinie ochrony własności intelektualnej a także prawa legislacyjnego w nanotechnologii,
  • Stanisław Knaflewski, MBA – członek rady nadzorczej PKP Cargo, doradca w zakresie zarządzania i transakcji kapitałowych z ponad 20-letnim doświadczeniem,
  • Sylwia Oleksiewicz LL.M – rzecznik patentowy (kwestie technologiczne, legislacyjne, komercjalizacyjne, finansowe),
  • Aleksandra Pióro LL.M – rzecznik patentowy (kwestie technologiczne, legislacyjne, komercjalizacyjne, finansowe).
  • dr Włodzimierz Mischke przedstawiciel TFI KGHM
  • Przedstawiciele Agencji Rozwoju Przemysłu – fundusz ARP Venture dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Podsumowanie spotkania:

W spotkaniu wzięły udział łącznie 62 osoby, będące przedstawicielami 36 firm, instytucji naukowych i organizacji wsparcia biznesu i nauki.

Podczas spotkania przedstawione zostały prezentacje nowych firm Śląskiego Klastra Nano (Advance Graphene Technologies, EMAG-SERWIS, Centrum Nanotechnologii POLSL, SiD Coatings, E-Volve, Spektrochem, XTPL, 3D Nano), prezentacja Agencji Rozwoju Przemysłu i jego Ekosystemu wzrostu innowacyjności polskiego przemysłu, oraz wykład dr Agnieszki Baran w tematyce legislacji i regulacji prawnych w nanotechnologii. Poza częścią wykładową firma TUV SUD wręczyła oficjalnie pierwszy certyfikat produktu NanoSop będące jednym z pierwszych przykładów regulacji typu soft law dot. procesów związanych z nanotechnologią w Polsce, utworzonego wraz z Fundacją Nanonet. Po ostatnim wykładzie, rozpoczęto dyskusję nt opracowania konkretnych rekomendacji dla ministerstwa rozwoju, moderowaną przez Stanisława Knaflewskiego oraz Adama Szatkowskiego. Po przedstawieniu swoich pomysłów i sugestii uczestnicy spotkania udali się na spotkania networkingowe kończące spotkanie.

Opracowane w toku dyskusji wnioski i rekomendacje zostaną wykorzystane jako podstawa do rozmów z Ministerstwem Rozwoju w sprawie poprawy sytuacji polskiego sektora nanotechnologicznego.

Accessibility Tools