katowice

Śniadanie biznesowe Śląskiego Klastra Nano | KKK

Akademia internacjonalizacji – Afryka Północna

„Nanotechnologia szansa czy zagrożenie?” – Tydzień Nowych Technologii w Mieście Nauki: 15–21 kwietnia 2024

Spotkanie Śląskiego Klastra NANO, Krajowy Klaster Kluczowy | Finansowanie innowacji – ścieżka SMART, FENG

W Katowicach o rewolucjach technologicznych

Accessibility Tools