Aktualności

Podsumowanie wiosenno-letniej edycji rozmów z #nanogirls

Zakończyliśmy właśnie wiosenno-letnią edycję wywiadów z kobietami, które odnoszą sukcesy w nanotechnologii w Polsce – #nanogirls

Chcielibyśmy serdecznie podziękować naszym bohaterką:

  • dr hab. inż. Katarzyną Matras-Postołek,
  • prof. PK, dr Alicja Mikołajczyk,
  • dr inż. Olga Długosz,
  • dr hab. inż. Agnieszka Jastrzębska, prof. PW,
  • dr hab. inż. Katarzyna Siuzdak, Profesor IMP PAN,
  • dr hab. inż., prof. PK Bożeną Tyliszczak,
  • dr Mirosława Panasiuk,
  • dr Karolina Fiączyk

Na zakończeniu cyklu kilka faktów o kobietach w nauce!

👀 Czy wiecie, że wśród pięciu najważniejszych dziedzin technologii strategicznych #nanotechnologia cieszyła się jednym z najwyższych wskaźników wzrostu w latach 2015-2019, tj. aż 48% (UNESCO Science Report 2021)?

Udział zgłoszeń w ramach układu o współpracy patentowej z co najmniej jedną kobietą-wynalazcą w 2019 dla technologii mikrostrukturalnych i nanotechnologii wynosił 39% (UNESCO Science Report 2021).

Według danych statystycznych GUS w 2021 roku działalność nanotechnologiczną w Polsce prowadziły 74 przedsiębiorstwa, tj. o 4,2% więcej niż w poprzednim roku. Nakłady wewnętrzne na działalność nanotechnologiczną wyniosły 427,5 mln zł, a na działalność B+R w dziedzinie nanotechnologii 373,5 mln zł.

Wśród osób pracujących w sektorze szkolnictwa wyższego w dziedzinie nanotechnologii odnotowano największy odsetek kobiet – 71,7%. Kobiety stanowiły także 42,4% ogółu pracujących w działalności badawczej i rozwojowej w nanotechnologii (dane GUS, raport za 2021 r.).

Zaprezentowane statystyki jasno ilustrują rosnący udział kobiet w nanotechnologii. To zachęcający trend, który pokazuje, że kobiety mają znaczący wkład w rozwój tej dziedziny oraz odnoszą sukcesy jako przedsiębiorczynie i naukowczynie.

Jako Fundacja NANONET wspieramy wszelką działalność związaną z nanotechnologią, zatem spodziewajcie się kolejnej serii wywiadów w okresie jesienno-zimowym!

Accessibility Tools