Aktualności

Polska przełomowa nanotechnologia NanoseenX, która rozwiąże kryzys wodny na świecie.

Nanoseen to młody zespół inżynierów i naukowców zajmujących się zaawansowaną nanotechnologią, których misją jest wykorzystanie niezwykłych właściwości nanomateriałów, jako podstawowego składnika innowacyjnych produktów firmy, które pomogą rozwiązać wiele problemów globalnych związanych ze zmianami klimatycznymi, takimi jak niedobór pitnej wody i zanieczyszczenie wód plastikiem oraz zanieczyszczenia powietrza (m.in dwutlenkiem węgla).

W ciągu kilku miesięcy po założeniu firmy w 2020 roku zostało stworzone pierwsze na świecie rozwiązania poprawiające życie ludzi, w tym technologię do odsalania i oczyszczania wody NanoseenX, która nie wymaga zasilania energią.

Inne nanorozwiązania, nad którymi pracujemy, to filtry do oczyszczania gazów, które usuwają dwutlenek węgla (CO2) z powietrza oraz technologia do oczyszczania wód słodkich i słonych z mikroplastiku i nanoplastiku.

NANOSEENX – Nanomembrany do odsalania i oczyszczania wody zamieniają słoną, słonawą wodę i ścieki w czystą wodę pitną w przeciągu 2 minut.

Odsalanie wody z zastosowaniem nanomembran NanoseenX z innowacyjnymi i nowatorskimi nanomateriałami wytworzonymi przez naszą firmę obniżają koszty przedsięwzięcia, podnoszą wydajność procesu przy braku ingerencji w środowisko naturalne. Stworzyliśmy przełomowe rozwiązanie – nanomembrany NanoseenX do oczyszczania i odsalania wody. Nasza nanotechno­logia zapewni dostęp do wody pitnej wszystkim ludziom na świecie. Jest to pierwsze i jedyne na świecie rozwią­zanie wykorzystujące proces prostej filtracji, który pole­ga na przepływie grawitacyjnym i nie wymaga więc do­stępu do energii czy ciśnienia. Nasze rozwiązanie jest łatwo skalowalne, niezwykle ekologiczne, zmniejsza negatywny wpływ na środowisko, nie powoduje emisji CO2 i nie wymaga dużych powierzchni oraz wysokich kosztów inwestycyjnych w porównaniu do technologii stosowanych w dużych zakładach odsalających wodę. Jest to najtańsza i najbardziej proekologiczna metoda do pozyskiwania wody pitnej.

NanoseenX poza odsalaniem wody oczyszcza ją także z mikro i nanoplastików, bakterii, wirusów, jonów metali lekkich i ciężkich itp. Rozwiązanie zostało przetestowane w warunkach rzeczywistych w Sopocie. Pozwala ono na otrzymanie 200 ml wody pitnej w przeciągu około 2 minut.

Nasza nanotechnologia jest dostosowana do każdej strefy klimatycznej i może być użyta w każdym miejscu na Ziemi. Może być używany na plaży, wiosce czy górach, miejscach, gdzie istnieje problem z dostępem do wody pitnej i co jest również ważne, gdzie jest znaczący problem do energii elektrycznej.

Strona www: https://nanoseen.com/en/

Kanał youtube

 

 

Accessibility Tools