Aktualności

Poznaj świat 3W – rozmowa z członkiem Świata 3W firmą Sygnis S.A.

Zapraszamy do lektury wywiadu z kolejnym członkiem Idea 3W – Sygnis S.A. reprezentowanego przez Prezesa Zarządu Andrzeja Burgsa.


Czym zajmuje się Państwa firma?

Sygnis SA to polska spółka deeptech realizująca wieloletnie projekty hardware’owe. W tym momencie zajmujemy się dwoma dużymi projektami całkowicie nowych platform technologicznych. Pierwszym z nich jest Syglass, czyli nasza drukarka 3D do szkła niskotemperaturowego, dedykowana dla sektora fotonicznego i redefiniująca proces wytwórstwa elementów optycznych. Drugi projekt to DEPO 3D – technologia polegająca na drukowaniu 3D węglem szklistym bezpośrednio z fazy gazowej do fazy stałej. Dzięki temu, w przyszłości będziemy mogli wytwarzać drukowaną elektronikę węglową, a już obecnie z użyciem tej technologii drukujemy półprzewodniki węglowe.

Oprócz wcześniej wspomnianych, prowadzimy również kilkanaście mniejszych projektów B+R, z których część komercjalizujemy i wprowadzamy do naszej produkcji, np. opracowanie drukarki 3D F-NIS 23151 pracującej w technologii DIW i umożliwiającej druk z dowolnego materiału półpłynnego jednoskładnikowego czy chociażby rozwój produktów marki Zmorph takich, jak seria FAB i seria i500, które są świetnej jakości maszynami do prototypowania i edukacji.

Kiedy Państwa firma dołączyła do świata Idei 3W i jaki był tego powód?

Dołączyliśmy do świata Idei 3W Banku Gospodarstwa Krajowego dokładnie 20 września 2022 roku. Powodem tej decyzji było nasze zainteresowanie i rozwijanie technik węglowych, a Idea 3W stanowi idealną platformę wymiany wiedzy, networkingu i wsparcia projektów takich, jak nasze. Widzieliśmy, że cele i idee przyświecające zarówno nam, jak i BGK, są tożsame. Ujmując temat z bardziej globalnej perspektywy, koncentracja na celach 3W jest bardzo istotna w kontekście rozwoju współczesnej. Chcemy, by Polska była w czołówce państw aktywnie zmieniających świat na lepsze.

Co zyskała firma dzięki dołączeniu do ekosystemu Idea 3W?

Po dołączeniu okazało się, że możemy podejmować pogłębione i ciekawsze współprace. Zaobserwowaliśmy efekty synergii, np. ceramika, którą drukujemy, może być podstawą stałotlenkowych elektrolizerów do uzyskiwania „zielonego wodoru”. Do tych elektrolizerów możemy drukować również elementy węglowe. Dzięki dołączeniu do Idei 3W, zaangażowaliśmy się w projekty związane z recyklingiem baterii i te dotyczące rynku energetycznego.

Nasza wiedza w zakresie hardware’u pomaga nam znacząco zbliżyć się do innych firm z tego ekosystemu.

W jaki sposób Państwa produkt / technologia oddziałuje na zrównoważony rozwój polskiej gospodarki?

Pośrednio oddziałujemy na rynek, dostarczając maszyn i komponentów do przetwórstwa ceramik w celu uzyskiwania „zielonego wodoru”. W takim zakresie współpracujemy w ramach dużych, polskich projektów infrastrukturalnych, jak np. „Hydrogen”, w którym nasze maszyny grają kluczową rolę jako odpowiedzialne za powstawanie elektrolizerów stałotlenkowych.

Bardziej bezpośrednie zaangażowanie w zrównoważony rozwój polskiej gospodarki to nasz autorski projekt DEPO 3D. Docelowo będzie on stanowił nową oś technologiczną polskiego hi-techu skoncentrowanego na wysokoprzetwórczej elektronice węglowej. Obecnie jesteśmy na etapie wytwarzania czujników, grzałek i elementów podstawowych. Jednak w przyszłości, gdy uda nam się zakończyć projekt DEPO 3D, będziemy w stanie wykonywać dowolne komponenty węgla połączonego z np. krzemem, co aktualnie jest bardzo ciekawym i pożądanym kierunkiem rozwoju elektroniki wytrzymałej na wysokie temperatury. Jest to interesująca perspektywa dla m.in.  przemysłu, ponieważ docelowo będziemy mogli zainstalować czujniki w środku silnika i uzyskiwać dane bezpośrednio z komory spalania. Elektronika oparta na węglikach krzemu będzie wytrzymywać kilkudziesięciokrotnie wyższe temperatury niż ta, oparta na krzemie.

W jakich obszarach Idea 3W i powstała wokół niej społeczność pozwala Państwa organizacji / firmie na dalszy rozwój?

Społeczność wokół Idea 3W pomaga nam w wymianie idei, doświadczeń i wiedzy. Współdzielimy się zasobami i projektami, co uznajemy za bezcenną możliwość rozwoju zarówno technologicznego, jak i biznesowego Spółki.

Na jakie sektory gospodarki i życia codziennego Państwa zdaniem będą mieć wpływ technologie z obszaru Idei 3W?

Wyobraźmy sobie całkowitą zmianę naszej codzienności: auta, którymi będziemy się przemieszczać, będą napędzane zupełnie innymi źródłami energii – prądem czy wodorem; będziemy oszczędzać wodę; zmienimy nasze podejście do retencji wody i wytwórstwa „zielonej energii” i „zielonego wodoru”. Rozwinięcie technologii hi-tech będzie konieczne, byśmy mogli sprostać wymaganiom nowego rodzaju gospodarowania ograniczonymi zasobami naszej planety, nie rezygnując z wygody.

Jakie są Państwa zdaniem największe wyzwania związane z obszarem Woda / Wodór / Węgiel?

Największym wyzwaniem w okresie letnim jest na pewno retencja wody, ponieważ zarówno jako kraj, jak i w perspektywie globalnej – pustynniejemy. Ale to jest jedynie leczenie objawów. Musimy przejść do naprawiania przyczyn, czyli jak najszybciej przestawić się na ogólnodostępne „zielone” źródła energii.

Technologie węglowe natomiast umożliwią szybszy rozwój „materiałów przyszłości”: bardziej wytrzymałych, lżejszych materiałów specjalnego przeznaczenia. Wykorzystanie tych materiałów nie będzie się ograniczało do jednej branży. Wprost przeciwnie – dzięki nim będziemy mogli dysponować jeszcze lepszymi samochodami, lekami, budynkami czy samolotami. Słowem – technologie węglowe zmienią każdy obszar naszego życia.

Uważam, że koncentracja wysiłków na rozwijaniu technologii z zakresu 3W (wody, węgla i wodoru) w dobie wyzwań XXI wieku jest kluczowa, ponieważ już niedługo nie będzie możliwości funkcjonowania na rynku bez wdrażania innowacji.

Jak Państwa zdaniem należy popularyzować wiedzę o polskich technologiach z obszaru Woda / Wodór/ Węgiel?

Zmiana technologiczna musi iść w parze ze zmianą społeczną. Trzeba przede wszystkim uświadomić skalę stojącego przed nami wyzwania. Mówimy tutaj o gigantycznej, przemysłowej skali zmiany. Przykładowo, elektrownie lub fabryki „zielonego wodoru” to miliardowe inwestycje w skali kraju. Wpłyną one na prawdziwą dekarbonizację, ochronę lasów, życia i zdrowia obywateli. Materiały węglowe zmienią nasze podejście do procesów wytwórstwa. Aktualizacja maszyn i technik wpłynie na redefinicję fabryk.

Energii będziemy zużywać więcej, ale będziemy domykać jej obieg. Musimy zaopiekować się każdym ogniwem łańcucha dostaw i łańcucha produkcji. Co mam przez to na myśli? Kluczowa jest tutaj dbałość o detale i każde ogniwo dotychczasowych procesów produkcyjnych i wydobywczych. Np. zmniejszając wytwórstwo ropy naftowej, zmniejszymy produkcję jej pochodnych, czyli produkcję niektórych polimerów. Czymś będziemy musieli je zastąpić. W tym właśnie miejscu bardzo ważną rolę odegrają technologie węglowe.


Strona internetowa: https://sygnis.pl/

 

Accessibility Tools