Aktualności

Poznaj świat 3W – rozmowa z członkiem Świata 3W firmą Panamint Sp. z o.o.

Zapraszamy do lektury wywiadu z kolejnym członkiem Idea 3W – Panamint Sp. z o.o. producenta elektroniki drukowanej reprezentowanego przez Pana Doktora Lecha Kalinowskiego, CTO.


Czym zajmuje się Państwa organizacja / firma?

Nasza firma specjalizuje się w opracowywaniu drukowanej elektroniki, którą wykonujemy w procesach zaawansowanego druku z wykorzystaniem nanomateriałów. Druk przeprowadzany na ekologicznych podłożach umożliwia tworzenie baterii, czy ciekłokrystalicznych wyświetlaczy, które następnie są wykorzystywane w branżach logistycznych, spożywczych oraz farmaceutycznych. Nasze produkty przede wszystkim pozwalają na znaczne ograniczenie powstawania e-odpadów i umożliwiają przeprowadzanie dodatkowych kontroli jakości.

Kiedy Państwa organizacja / firma dołączyła do świata Idei 3W i jaki był tego powód?

Dołączyliśmy do świata idei 3W w 2022 roku w celu naszego dalszego rozwoju, a także by zyskać nowe kontakty w środowisku przedsiębiorców, naukowców i instytucji zajmujących się technologiami węglowymi. Poszukujemy także partnerstwa w obszarze pozyskiwania kapitału inwestycyjnego, wdrożenia technologii i klientów zainteresowanych wdrażaniem naszych produktów.

Co zyskała organizacja / firma dzięki dołączeniu do ekosystemu Idea 3W?

Nasza firma zyskała możliwość dzielenia się wiedzą, a także jej pozyskiwaniem od innych członków idei 3W. Bardzo zależy nam także na promocji naszej organizacji, co jest możliwe dzięki dużemu rozgłosowi medialnemu idei 3W.

W jaki sposób Państwa produkt / technologia oddziałuje na zrównoważony rozwój polskiej gospodarki?

Nasze produkty pozwalają na ciągły monitoring, a także przekazywanie informacji dotyczących min. świeżości żywności. Zastosowanie algorytmów pozwala nam także monitorować różne parametry środowiska naturalnego takie jak występowanie substancji chemicznych lub położenie geograficzne. Tym samym zastosowanie naszych produktów pozwala na szybkie działanie w przypadku zagrożenia, a także może znacznie ograniczyć marnowanie żywności.

W jakich obszarach Idea 3W i powstała wokół niej społeczność pozwala Państwa organizacji / firmie na dalszy rozwój?

Idea 3W i powstała wokół niej społeczność pozwala nam na ciągłe poszerzanie kontaktu z firmami z obszaru nowych technologii. Pozwala także na kreowanie i generowanie nowych, innowacyjnych pomysłów wykorzystując synergię firm i jednostek naukowych znajdujących się w ramach sieci idei 3W.

Na jakie sektory gospodarki i życia codziennego Państwa zdaniem będą mieć wpływ technologie z obszaru Idei 3W?

W każdym obszarze gospodarki technologie z obszaru idei 3W mogą być wykorzystane. Ich ciągłe udoskonalanie i wprowadzanie nowych rozwiązań przyczynia się do widocznego polepszania jakości życia społeczeństwa.

Jakie są Państwa zdaniem największe wyzwania związane z obszarem Woda / Wodór / Węgiel?

Największymi wyzwaniami związanymi z obszarem węgla są wydajność oraz koszty infrastruktury. Przede wszystkim potrzebne są duże nakłady przeznaczone na rozwój, a także na udoskonalanie obecnych urządzeń. Problematyczne może być także sceptyczne nastawienie społeczeństwa do najnowszych technologii i samego węgla, owianego złą sławą.

Jak Państwa zdaniem należy popularyzować wiedzę o polskich technologiach z obszaru Woda / Wodór/ Węgiel?

Należy podjąć działania edukacyjne, takie jak organizowanie seminariów, warsztatów i konferencji, które dadzą medium do dzielenia się wiedzą i sukcesami z obszarów 3W, a także umożliwią przedstawienie działania najnowszych osiągnięć. W celu popularyzacji można też skorzystać ze zdobyczy ówczesnych technologii, takich jak media społecznościowe, czy realizacja krótkich filmików i inne środki do popularyzacji wiedzy i polskich technologiach 3W.


Panamint Sp. z o.o.

www.panamint.pl

Accessibility Tools