Aktualności

Poznaj świat 3W | Rozmowa z członkiem Świata 3W – Stowarzyszenie Świętokrzyska Dolina Wodorowa

W dzisiejszej publikacji „Poznaj świat 3W” rozmawiamy w Prezesem Stowarzyszenia Świętokrzyska Dolina Wodorowa Panem Bartoszem Firmanty.


Czym zajmuje się Państwa organizacja / firma?

Nasze stowarzyszenie wspiera tworzenie i rozwój lokalnego rynku gospodarki wodorowej poprzez łączenie biznesu i rozwiązań technologicznych w łańcuch wartości. Świętokrzyska Dolina Wodorowa została powołana z inicjatywy podmiotów prywatnych branży OZE, mających wspólne cele ochrony środowiska oraz rozwoju regionu poprzez dążenie do utworzenia wspólnego łańcucha wartości wodorowych. Idąc za przykładem sąsiadujących Dolin Wodorowych oraz korzystając z doświadczenia podmiotów założycieli z Grupy EkoEnergia Polska w branży OZE, mamy w planie zawiązanie szeroko rozumianej współpracy wodorowej z podmiotami głównie z województwa świętokrzyskiego. Misją ŚDW jest zainicjowanie działań na rzecz zwiększenia znaczenia innowacyjnych technologii wodorowych, aby móc dekarbonizować lokalny przemysł, polepszać efektywność energetyczną, realizować założenia polskiej i europejskiej strategii wodorowej, aby razem dążyć do gospodarki nisko i zeroemisyjnej.

Kiedy Państwa organizacja / firma dołączyła do świata Idei 3W i jaki był tego powód?

Jesteśmy w ekosystemie 3W od maja 2023 roku. Głównym powodem dołączenia do Idei 3W była chęć rozwoju kompetencji i kontaktów z obszaru wodoru.

 

Co zyskała organizacja / firma dzięki dołączeniu do ekosystemu Idea 3W?

Nasza organizacja zyskała możliwość dzielenia się wiedzą, a także jej pozyskiwaniem od innych członków idei 3W. Dzięki idei 3W jest możliwość udziału w wydarzeniach branżowych i możliwość nawiązywania cennych i ważnych relacji. Jednym słowy – najważniejsza dla nas jest wymiana wiedzy i myśli szczególnie w kontekście wodoru.

W jaki sposób Państwa produkt / technologia oddziałuje na zrównoważony rozwój polskiej gospodarki?

Jako organizacja nie posiadamy ani produktu ani technologii, lecz jesteśmy integratorem podmiotów oraz rozwiązań rynkowych. Oprócz tego propagujemy nowoczesne technologie gospodarki wodorowej. Naszym celem jest stworzenia miejsca wymiany myśli oraz integracja wszystkich zainteresowanych technologiami wodorowymi.

W jakich obszarach Idea 3W i powstała wokół niej społeczność pozwala Państwa organizacji / firmie na dalszy rozwój?

Poprzez działania promocyjne i zrzeszające członków, którym zależy na wspólnych celach.

Na jakie sektory gospodarki i życia codziennego Państwa zdaniem będą mieć wpływ technologie z obszaru Idei 3W?

Moim zdaniem technologie z obszaru Idei 3W będą miały wpływ głownie na branże logistyki – transportu ciężkiego, transportu publicznego oraz branże takie jak ciepłownictwo, wydobycie, produkcja.

Jakie są Państwa zdaniem największe wyzwania związane z obszarem Woda / Wodór / Węgiel?

W mojej opinii można wymienić cztery główne wyzwania:

  1. zapewnienie odpowiedniego dostępu do wody pitnej, nie tylko na potrzeby procesu elektrolizy, ale również ogólnie dla potrzeb ludzkości
  2. budowanie świadomości społecznej, szczególnie w obszarach ochrony klimatu i dbałości o środowisko naturalne
  3. tworzenie kadr przyszłości i budowanie ich unikalnych technicznych kompetencji inżynierskich
  4. współpraca nauki z biznesem

Jak Państwa zdaniem należy popularyzować wiedzę o polskich technologiach z obszaru Woda / Wodór/ Węgiel?

  • Organizować wydarzenia publiczne i debaty łączące naukę, biznes i podmioty zainteresowane
  • Badać socjologicznie stan wiedzy i postrzegania technologii
  • Tworzyć kompendia wiedzy i dokumenty edukacyjne dla różnych grup docelowych

Accessibility Tools