Aktualności

Śląski Klaster Nano partnerem merytorycznym IV Ekonomicznego Forum Młodych

 EFM LOGO

IV Ekonomiczne Forum Młodych – gospodarka, inicjatywa, rozwój. 13 -15 maja 2013

„Czy Śląsk jest sexi?”

Ekonomiczne Forum Młodych to inicjatywa Forum Młodych Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach – inicjatora szerokiej współpracy między organizacjami młodych w Europie. EFM zaprojektowane zastało w myślą o młodych ludziach, bez których nie powinno prowadzić się dyskusji o przyszłości Polski, Europy i świata.

IV edycja EFM tematycznie skupi się wokół naszego śląskiego regionu – jego tradycji, które w różnych sferach życia gospodarczego, społecznego i kulturalnego odżywają dziś w nowoczesnym wydaniu. W czasie trwania konferencji, przedstawione zostaną dwa ujęcia tego tematu.

I blok dyskusji (14.05) odbędzie się pod hasłem „Moda na Śląsk”.Głównym wątkiem tutaj będzie atrakcyjność Śląskości oraz to, jak zaczyna zdobywać przestrzeń publiczną. Panel „Biznes po ślunsku” pragnie zaprezentować ciekawe przykłady śląskich przedsiębiorców i zastanowić się nad ich fenomenem popularności w internecie. Kolejny panel skupi się zagadnieniu pt. „Ile Śląska w Śląsku?”. Podczas dyskusji zaprezentowane zostaną sukcesy rewitalizacji miejsc poprzemysłowych oraz przedyskutowana zostanie strategia promocji regionu, który mimo tego, że jest tak niejednorodnym pod względem etnicznym i kulturowym, powinien prowadzić bardzo spójną strategię komunikacji i promocji.

Kolejny dzień konferencji (15.05) pod hasłem „Katowice – śląskie, polskie, europejskie” będzie zdecydowanie odnosić się do sytuacji stolicy Województwa Śląskiego. Dyskusja na pierwszym panelu skupi się na  kierunkach rozwoju nowoczesnego miasta, które ma być przyjazne dla młodych ludzi, zachęcać młodych przedsiębiorców do zakładania firm i zamieszkania w mieście. Drugi panel będzie kontynuował ten wątek i eksperci spotkania pt. „Katowice – dla odmiany?” spróbują odpowiedzieć na pytanie, jak powinna wyglądać nowoczesna przestrzeń publiczna w mieście takim jak Katowice, która ma być atrakcyjna i przyciągać młodych ludzi, być – jednym słowem – sexi.

Spotkania z ekspertami w poszczególnych dniach będą uzupełniać warsztaty, których efekty będą częścią rekomendacji po konferencji oraz posłużą jako silny argument do zmian w danym obszarze. Prace warsztatowe w ramach pierwszego bloku „Moda na Śląsk” wyłonią innowacyjny, śląski gadżet, natomiast w drugim dniu grupy projektowe będą miały za zadanie zaprojektować nowoczesną, przyjazną i funkcjonalną przestrzeń miasta tak dużego, jak Katowice.  IV EFM urozmaicone zostanie również specjalnym wydarzeniem otwierającym w dniu 14 maja.

Spotykamy się w Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach przy ul. Opolskiej 15.

Zapisy: od 25 kwietnia br. na adres projektyfm@rig.katowice.pl

WIĘCEJ INFORMACJI JUŻ WKRÓTCE NA:

www.forummlodych.pl

https://www.facebook.com/forummlodychrig

Accessibility Tools