Aktualności

Spotkanie Dialogowe w Katowicach – NanoDialogi Katowice

Serdecznie zapraszamy na organizowane przez Fundację NANONET oraz Miasto Katowice spotkanie dialogowe o tematyce naukowo-biznesowej, dotyczące innowacyjnego rozwoju Miasta Katowice oraz województwa śląskiego w kierunku nanotechnologii i zaawansowanych technologii.

Spotkanie to jest uzupełnieniem serii spotkań firm Śląskiego Klastra Nano oraz Obserwatorium NANO, pozwalającym na pobudzenie społecznego dialogu oraz wymianę idei pomiędzy biorącymi w nim udział podmiotami (najważniejszy jest głos organów ustawodawczych, naukowców, przedsiębiorców, a także niezwiązanych z nanotechnologią osób). Dzięki tej inicjatywie Miasto Katowice staje się jedynym miejscem w Polsce, gdzie rozmawia się na temat nanotechnologii w tak wielu ważnych dla społeczeństwa aspektach.

Spotkanie organizowane jest wraz z Miastem Katowice, Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych, a także Wydziałem Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego w ramach promocji potencjału śląskich naukowców i jednostek naukowych, a także nowoczesnego i innowacyjnego przemysłu.

Proponowana przez nas struktura spotkania opiera się na serii krótkich prezentacji wprowadzających uczestników w tematykę nanotechnologii, kierunków jej rozwoju oraz obecnego zastosowania. Po tej wprowadzającej części nastąpi seria moderowanych paneli dyskusyjnych poruszających tematy ważne dla poszczególnych stron. Spotkanie zakończy otwarta sesja dialogowa, podczas której słuchacze będą mogli swobodnie porozmawiać z uczestnikami paneli, a także naukowcami i przedsiębiorcami niebiorącymi w nich bezpośredniego udziału. Po części dialogowej przewidujemy również szereg spotkań B2B i B2S dla zainteresowanych podmiotów.

Podczas całego spotkania będzie miała miejsce ekspozycja plakatów NanoGallery, a także możliwość wystawienia materiałów promocyjnych przedsiębiorców oraz zainteresowanych podmiotów.

Spotkanie odbędzie się w Willi Goldsteinów w Katowicach, dnia 8 czerwca 2015 roku.

Uczestnicy:

  • Miasto Katowice,
  • Fundacja NANONET,
  • Uniwersytet Śląski,
  • Politechnika Śląska,
  • CMPiW PAN Zabrze,
  • Technopark Gliwice,
  • Przedstawiciele przemysłu (członkowie Śląskiego Klastra Nano),
  • Przedstawiciele organów ustawodawczych (jednostki certyfikujące, PKN),
  • Przedstawiciele organów rządowych,
  • Studenci oraz osoby zainteresowane nanotechnologią.

W celu rejestracji prosimy o wypełnienie FORMULARZA REJESTRACYJNEGO.

AGENDA

Miejsce spotkania: Willa Goldsteinów, pl. Wolności 12a, Katowice
Data spotkania: 8 czerwca 2015 r.
Godzina rozpoczęcia: 10:00

10:00 – 10:15 – Rejestracja uczestników
10:15 – 10:30 – Przywitanie przez przedstawicieli Miasta Katowice
10:30 – 11:00 – Przedstawienie obszaru obecnych badań i kierunków rozwoju na polskich uczelniach
11:00 – 11:20 – Opis kluczowych produktów firm nanotechnologicznych w Polsce
11:20 – 11:30 – Przerwa kawowa
11:30 – 11:45 – Prezentacja „Nanotechnologia w życiu codziennym”
11:45 – 12:00 – Prezentacja „Zagrożenia i korzyści z nanotechnologii”
12:00 – 12:30 – Panel dyskusyjny „Rozwój miasta i regionu w kierunku nano”
12:30 – 13:00 – Panel dyskusyjny „Biznes a nauka”
13:00 – 13:40 – Przerwa na lunch
13:40 – 15:00
Spotkania networkingowe i dialogowe

Podobne artykuły

Zapraszamy na kolejną edycję Międzynarodowych Targów ACHEMA, które odbędą się w dniach 15-19 czerwca br. we Frankfurcie. Międzynarodowe Targi Inżynierii Chemicznej, Ochrony Środowiska i Biotechnologii to najważniejsza, europejska wystawa...
NanoGallery to ruchoma galeria naukowa, której głównym celem jest promowanie wyników badań w dziedzinie nanotechnologii podjętych w Polsce w celu rozwoju nowoczesnej gospodarki, realizując wyzwania społeczne XXI w. Wystawa...

Accessibility Tools