Nanotechnologia

Synteza nano i mikro cząsteczek węglanu wapnia

Ze względu swoje korzystne właściwości, nano i mikro cząsteczki węglanu wapnia mają wiele zastosowań przemysłowych. Przykładami tych właściwości są: duża porowatość, wysoki stosunek pola powierzchni do objętości, nietoksyczność i biokompatybilność wobec płynów ustrojowych.

W związku z takimi cechami, nastąpił znaczący wzrost badań nad łatwym sposobem syntezy nano i mikro-cząsteczek węglanu wapnia; polimorficznych, o określonych rozmiarach i morfologii. Większość z syntez jest oparta na metodach biomimetycznych albo na wydzielaniu się pęcherzyków CO2. Artykuł przeglądowy opisuje te metody i wpływ parametrów doświadczalnych, takich jak rodzaje dodatków, stężenie, pH, temperatura, stosunek [Ca2+]: [CO32-], proporcje rozpuszczalnika, tryb i czas mieszania na właściwości produkowanych cząsteczek.

Źródło artykułu:  www.european-coatings.com

Źródło grafiki: www.commons.wikimedia.org

Podobne artykuły

Fantastyczna koncepcja technologii “lab-on-a-chip” (laboratorium czipowego) zakłada możliwość przeprowadzania medycznej, laboratoryjnej diagnostyki przy pomocy urządzenia mieszczącego się na niewielkim, kilkunasto-milimetrowym czipie. Pędzący na złamanie karku rozwój biologii molekularnej, mikrofluidyki oraz nanotechnologii już...
Zapraszamy do lektury czwartego wywiadu z cyklu “NanoGirls”. Dzisiejszą rozmowę przeprowadzono z dr inż. Olgą Długosz, nanotechnolożką w  Zespole Technologii Materiałów Nanostrukturalnych i Bionanotechnologii Politechniki Krakowskiej.