Nanotechnologia

Synteza nano i mikro cząsteczek węglanu wapnia

Ze względu swoje korzystne właściwości, nano i mikro cząsteczki węglanu wapnia mają wiele zastosowań przemysłowych. Przykładami tych właściwości są: duża porowatość, wysoki stosunek pola powierzchni do objętości, nietoksyczność i biokompatybilność wobec płynów ustrojowych.

W związku z takimi cechami, nastąpił znaczący wzrost badań nad łatwym sposobem syntezy nano i mikro-cząsteczek węglanu wapnia; polimorficznych, o określonych rozmiarach i morfologii. Większość z syntez jest oparta na metodach biomimetycznych albo na wydzielaniu się pęcherzyków CO2. Artykuł przeglądowy opisuje te metody i wpływ parametrów doświadczalnych, takich jak rodzaje dodatków, stężenie, pH, temperatura, stosunek [Ca2+]: [CO32-], proporcje rozpuszczalnika, tryb i czas mieszania na właściwości produkowanych cząsteczek.

Źródło artykułu:  www.european-coatings.com

Źródło grafiki: www.commons.wikimedia.org

Podobne artykuły

Nie od dziś wiadomo, że nanotechnologia znajduje zastosowanie w informatyce. Ostatnimi czasy naukowcy z New York University Tandon School of Engineering przedstawili nową klasę niemożliwych do sklonowania cyberzabezpieczeń w postaci algorytmów wytworzonych z niedrogich nanomateriałów o najwyższym możliwym...
Ze względu na swoją wielkość, nanorurki węglowe zostały zbadane pod kątem zdolności do dostarczania immunoterapii. Kształt CNT pozwala na stosunkowo łatwe wejście do komórek, przy jednoczesnym zachowaniu dużego stosunku powierzchni do objętości. Umożliwia to modyfikację zarówno zewnętrznej,...