fotoelektron

Kontur Fermiego Au (111) z efektami wywołanymi rekonstrukcją powierzchni | by Sygnis

Stan powierzchniowy Au (111) jest strukturą dobrze znaną z badań kątowo rozdzielczej spektroskopii fotoelektronów (ARPES) i często wykorzystywaną jest jako miara wydajności systemów analitycznych. Mimo tego, większość badań tej struktury dotyczy przede wszystkim stanu powierzchniowego, pierwszej strefy Brillouina oraz rozszczepienia stanów elektronowych (oddziaływanie Rashba). W nielicznych badaniach udaję się zebrać dane z drugiej strefy Brillouina ze względu na trudności eksperymentalnie. Żeby uzyskać te dane w laboratorium, […]

więcej