Nanotechnologia

Kontur Fermiego Au (111) z efektami wywołanymi rekonstrukcją powierzchni | by Sygnis

Stan powierzchniowy Au (111) jest strukturą dobrze znaną z badań kątowo rozdzielczej spektroskopii fotoelektronów (ARPES) i często wykorzystywaną jest jako miara wydajności systemów analitycznych. Mimo tego, większość badań tej struktury dotyczy przede wszystkim stanu powierzchniowego, pierwszej strefy Brillouina oraz rozszczepienia stanów elektronowych (oddziaływanie Rashba). W nielicznych badaniach udaję się zebrać dane z drugiej strefy Brillouina ze względu na trudności eksperymentalnie. Żeby uzyskać te dane w laboratorium, detekcja elektronów musi nastąpić w ultra-szerokim stożku kąta akceptacji, podczas gdy wyłącznie w synchrotronach można stosować tak wysokie energie pobudzania. Jednym z badań, rozwiązujących ten problem jest praca dr M. Dendzika et al. z grupy Philipa Hofmanna z Synchrotronu ASTRID, iNano Institute w Aarhus, Dania: https://journals.aps.org/prb/abstract/10.1103/PhysRevB.94.201401

W ich pracy ujawnił się wpływ rekonstrukcji powierzchni złota na stany powierzchniowe w strefach Brillouina wyższego rzędu, wyglądające jako węzeł typu koniczyna.

Podobne efekty można zaobserwować w warunkach laboratoryjnych przy użyciu światła He II VUV (energia fotonu 40,8 eV) za pomocą spektrofotometru ASTRAIOS 190 2D-CMOS, przede wszystkim dzięki jego ruchomej szerokokątnej soczewce o kącie akceptacji ±30°.

 


Źródło artykułu: https://www.specs-group.com/nc/specsgroup/latest-news/blog/detail/observing-surface-states-across-several-brillouin-zones/
Źródło zdjęcia: SPECS GmbH

Podobne artykuły

µSIRIUS z nowym układem optycznym µFOCAL 100 jest spektroskopowym źródłem światła VUV (Vacuum Ultra-Violet) nowej generacji przeznaczonym do pracy w laboratorium. µSIRIUS jest następcą wiodącego modelu punktowego źródła światła...
Grupa Sygnis została oficjalnym dystrybutorem urządzeń firmy SPECS Surface Nano Analysis GmbH, wiodącego producenta innowacyjnych i niestandardowych systemów do spektroskopii powierzchni i mikroskopii. Tym samym SPECS Group dołącza do...

Accessibility Tools