kraków

International Symposium on Surface Imaging / Spectroscopy at the Solid / Liquid Interface, ISSIS 2024

“NanoGirls” cykl rozmów z nanotechnolożkami. Rozmowa z dr hab. inż. Katarzyną Matras-Postołek, prof. PK.

Zapraszamy do lektury piątego już wywiadu z cyklu “NanoGirls”. Dzisiejszą rozmowę przeprowadzono z dr hab. inż. Katarzyną Matras-Postołek, prof. PK, prodziekan ds. ewaluacji i współpracy międzynarodowej Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej, członkiem Centrum Doskonalenia Badań Naukowych PK, kierownikiem grupy badawczej Funkcjonalne Nanomateriały, kierownikiem projektów naukowych finansowanych przez NCBiR, NCN, FNP, EU oraz ekspertem […]

więcej

“NanoGirls” cykl rozmów z nanotechnolożkami. Rozmowa z dr inż. Olga Długosz. 

Zapraszamy do lektury czwartego wywiadu z cyklu “NanoGirls”. Dzisiejszą rozmowę przeprowadzono z dr inż. Olgą Długosz, nanotechnolożką w  Zespole Technologii Materiałów Nanostrukturalnych i Bionanotechnologii Politechniki Krakowskiej. 

więcej

Accessibility Tools