nanodruty

Poszukiwania poprawy efektywności nanodrutów termoelektrycznych

Graham Yelton i Sandia National opracowali technikę elektroformowania, która dostarczyła trzech kluczowych czynników polepszających wydajności termoelektryczną, a mianowicie: orientację, wielkość kryształu i jednorodność stopu. Po raz pierwszy naukowcy zdołali kontrolować orientację kryształu, wielkość kryształów i jednorodność stopu.

więcej

Wykorzystanie nanodrutów do monitorowania sygnałów elektrofizjologicznych

Naukowcy opracowali innowacyjny czujnik, który wykorzystuje srebrne nanodruty w celu monitorowania sygnałów elektrofizjologicznych, m.in. podczas badań elektrokardiograficznych (EKG) lub elektromiograficznych (EMG).

więcej

Ubrania z nanodrutami grzejące ludzi bez dodatkowych strat energii

Yi Cui wraz z współpracownikami wskazali, że prawie połowa światowego zużycia energii idzie na ogrzewanie pomieszczeń. Komfort ten połączony jest ze znacznym kosztem środowiska – i jest odpowiedzialny nawet za jedną trzecią całkowitej emisji gazów cieplarnianych w skali światowej.

więcej

Miedź – elastyczny przewodnik

Zegnij, skręć, rozciągnij, zwiń. Takie podejście w wytwarzaniu nowoczesnych materałów – charakteryzujących się lekkością, elastycznością i wysoką przewodnością – pozwoliło naukowcom z Monash University i Melbourne Centre for Nanofabrication opracować sposób wytwarzania przewodników opłacalny w zastosowaniach komercyjnych. Nowa metoda pracy z nanodrutami miedzi i PVA (z ang. poly-vinyl alcohol) może być przełomowym momentem w wytwarzaniu tego typu […]

więcej

Nanokryształy InAs we wnętrzu nanodrutów Si

Naukowcy z Helmholtz- Zentrum Dresden- Rossendorf, Uniwersytetu Technicznego w Wiedniu oraz Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie opracowali nową metodę wbudowywania kryształów półprzewodnikowych grup III-V w nanodruty krzemowe. Sposób ten jest obiecujący pod względem jego wykorzystania w technologiach wytwarzania cyfrowych układów scalonych CMOS (Complementary Metal-Oxide Semiconductor). Heterostruktury z nanodrutów krzemowych z wbudowanymi segmentami związków półprzewodnikowych III-V […]

więcej

Accessibility Tools