Polecane

TECHMATSTRATEG II Konkurs

DYREKTOR NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU OGŁASZA DRUGI KONKURS NA PROJEKTY W RAMACH STRATEGICZNEGO PROGRAMU BADAŃ NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH „NOWOCZESNE TECHNOLOGIE MATERIAŁOWE” – TECHMATSTRATEG.

 

Celem głównym Programu jest rozwój wiedzy w obszarach Programu, prowadzący do transferu do otoczenia społeczno – gospodarczego innowacyjnych rozwiązań oraz wzrost międzynarodowej pozycji Polski w badaniach naukowych i pracach rozwojowych w tej dziedzinie.

 

Drugi konkurs w ramach Programu obejmuje tematy z pięciu strategicznych obszarów problemowych:

 

  1. Technologie materiałów konstrukcyjnych.
  2. Technologie materiałów fotonicznych i nanoelektronicznych.
  3. Technologie materiałów funkcjonalnych i materiałów o projektowanych właściwościach.
  4. Bezodpadowe technologie materiałowe i technologie biodegradowalnych materiałów inżynierskich.
  5. Technologie materiałów dla magazynowania i przesyłu energii.

 

Program ma za zadanie stymulować wzrost innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki. Wynikiem realizowanych w ramach Programu projektów będzie opracowanie i przygotowanie wdrożenia nowych produktów, technik i technologii oraz innych rozwiązań mających zastosowanie w dziedzinach objętych zakresem tematycznym Konkursu.

 

Budżet Centrum przeznaczony na dofinansowanie projektów wyłonionych w drugim konkursie Programu wynosi 200 mln PLN.

 

Nabór wniosków będzie prowadzony w elektronicznym systemie OSF: https://osf.opi.org.pl.

 

Pytania dotyczące konkursu, można przesyłać na następujące adresy mailowe:

 

Nabór wniosków w systemie OSF trwać będzie od 09 kwietnia 2018 r., do 08 czerwca 2018 r. (do godziny 15:00).

 

Więcej informacji dostępnych na stronie NCBR.

Podobne artykuły

4th International Workshop on Functional Nanostructured Materials (FuNaM-4) jest cykliczną konferencją organizowaną przez Zespół Elektrochemii Wydziału Chemii UJ. Jest to konferencja tematyczna, która ma na celu poszerzenie wiedzy i...
W nanoskali, gdzie operuje się wielkościami rzędu milionowych metra, odpowiedni kształt i wymiary materiału mogą sprawić, że będzie miał on zaskakujące właściwości elektroniczne lub optyczne. Obecnie głównym wyzwaniem jest...

Accessibility Tools