Aktualności

Zalety nanomedycyny

Nanomedycyna powstała poprzez zastosowanie nanotechnologii w aplikacjach medycznych dzięki użyciu wszelkiego rodzaju materiałów w skali nano. Badania w tym zakresie pozwoliły na zaprojektowanie specjalnych przekaźników leków, które poprawiają ich dostarczanie do różnych części organizmu, opracowanie nowych metod diagnostyki i obrazowania medycznego oraz zaproponować innowacyjne terapie hybrydowe.

 

Zalety nanomedycyny

Wiele z obecnych zastosowań nanomedycyny zapewnia poprawę dostarczania leków w czasie terapii. Bardzo często dużym utrudnieniem jest niska przyswajalność leków słabo rozpuszczalnych w wodzie, jednak osiągnięcia nanotechnologii pozwalają na zwiększenie wchłanialności takich leków. Nanotechnologia pozwala także na ulepszenie działania leków, które wchłaniane są zbyt szybko i usuwane są z organizmu w bardzo krótkim czasie, wydłużając  okres, w jakim substancje te są aktywne. W przypadku zastosowania w onkologii, najważniejszą kwestią jest takie dostarczanie toksycznych leków, aby docierały one bezpośrednio do komórek nowotworowych, unikając komórek zdrowych, które mogłyby uszkodzić. Wraz ze zdolnością do poprawy swoistości docelowego leku, nanoterapeutyki mogą również prowadzić do zmniejszenia objętości leku, unikając problemu akumulacji w zdrowej tkance.

Nanotechnologię stosuje się również w diagnostyce ze względu na wyjątkowe właściwości optyczne, magnetyczne i strukturalne nanomateriałów, co czyni je odpowiednimi do obrazowania diagnostycznego i wykrywania nowotworów. Nanocząsteczki mają lepsze właściwości optyczne i magnetyczne niż większe materiały ze względu na zmodyfikowaną w nanoskali mechanikę kwantową. Obrazowanie diagnostyczne definiuje się jako nieinwazyjne metody identyfikacji i monitorowania choroby w ciele. Nanotechnologia jest wykorzystywana do udoskonalania obecnych metod obrazowania medycznego, takich jak spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego do skanowania MRI. Obrazy powstają w oparciu o wykorzystanie właściwości magnetycznych jąder atomowych. Aby wytworzyć pobudzenie elektromagnetyczne w nanoskali, nowa metoda manipulowania polem magnetycznym wykorzystuje impulsy o częstotliwościach radiowych emitowanych w mikrosekundowej skali czasowej. Umożliwia to zastosowanie spektroskopii jądrowego rezonansu magnetycznego do skali nano i generowanie bardziej szczegółowych obrazów.

Nanoteranostyka

Nanoteranostyka to pojęcie łączące trzy słowa: nanotechnologię, terapię i diagnostykę. Nanotechnologia jest szczególnie przydatna w procesie dostarczania materiałów zarówno podczas obrazowania, jak i ze środkami leczniczymi, które mogą produkować praktyczne narzędzia teranostyczne. Zaletą tej techniki jest zdolność do spersonalizowanej medycyny. W przypadku pacjentów chorych na raka obejmuje to połączenie środków obrazujących z lekami chemoterapeutycznymi. Środki obrazujące są najczęściej wykorzystywane do przewidywania odpowiedzi pacjenta i monitorowania skuteczności leczenia w czasie. Środki obrazujące można również stosować do przewidywania skutków ubocznych u niektórych pacjentów, dostarczając dane o potencjalnie nieekspozycyjnych miejscach akumulacji w zdrowej tkance.

Coraz większe zainteresowanie nanotechnologią w aspekcie medycyny w przyszłości może mieć kluczowy wpływ na leczenie i diagnostykę wielu chorób, z którymi walka na tym etapie wiedzy jest trudna i skomplikowana.

 

Źródło: www.azonano.com

Accessibility Tools