Aktualności

European Young Engineers Conference (EYEC) pod patronatem Fundacji Nanonet

Szanowni Państwo! Miło nam poinformować, iż Fundacja Nanonet objęła patronat nad European Young Engineers Conference (EYEC).

European Young Engineers Conference (EYEC) jest to międzynarodowa konferencja o charakterze interdyscyplinarnym. Prezentują się na niej młodzi inżynierowie i naukowcy zajmujący się inżynierią chemiczną i procesową oraz dziedzinami pokrewnymi, takimi jak:inżynierią bioprocesową i biomedyczną, nanotechnologią i nanomateriałami, inżynierią materiałową, a także ochroną środowiska. Konferencja jest kierowana zarówno do studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia jak również do doktorantów. Wydarzenie posiada rangę międzynarodową, a organizatorzy za swój cel objęli umożliwienie młodym naukowcom  wymiany doświadczeń i pomysłów. Inżynierowie z różnych krajów europejskich otrzymują szansę na integrację środowiska młodych naukowców, spotkanie ludzi chcących zaprezentować i opublikować swoje osiągnięcia naukowo-badawcze na forum międzynarodowym. Dodatkowo, konferencja posiada już znaczącą renomę w środowisku naukowym i cieszy się dużą popularnością i estymą wśród jej uczestników.

Piąta edycja EYEC odbędzie się w dniach 20-22 kwietnia 2016 na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej.

Organizatorami Konferencji są : Koło Naukowe Inżynierii Chemicznej i Procesowej z Politechniki Warszawskiej oraz Fundacja Młodej NaukiLogo_EYEC

Linki do stron:

http://www.eyec.ichip.pw.edu.pl/

https://www.facebook.com/EYEC.WUT?ref=ts&fref=ts

Podobne artykuły

Miło nam poinformować, że Fundacja Nanonet podjeła współprace z Cluster Offices. Poniżej kilka informacji o Cluster Offices 👇 Cluster Offices Cluster Offices to wszystko, czego potrzeba, by efektywnie i...

Accessibility Tools