Aktualności

Konferencja Industrial Applications of Advanced Materials and Nanotechnology RIM Plus

Dnia 14 września 2016r. w Brukseli odbędzie się konferencja platformy Regional Innovation Monitor Plus (RIM Plus) dedykowana przemysłowym zastosowaniom zaawansowanych materiałów i nanotechnologii (Industrial Applications of Advanced Materials and Nanotechnolog).Celem konferencji będzie połączenie nauki i biznesu w tych dziedzinach w celu otwarcia efektywnych technologicznych oraz komercyjnych możliwości. Na spotkaniu przedstawione zostaną aktualne rozwiązania i osiągnięcia oraz projekty. Do wymiany doświadczeń i pomysłów zaproszono ekspertów z Europejskich regionów – Basque Country, Bremen, Lower Saxony, North Brabant, Overijssel, Puglia, Silesia, Upper Austria, Wales, Western Finland, and Yorkshire and the Humber

Reprezentantem naszego województwa i kraju będzie koordynator Śląskiego Klastra Nano, który przedstawi potencjał regionu oraz klastra podczas prezentacji i dyskusji, oraz weźmie udział w zamkniętym technicznym posiedzeniu na temat nowych, potencjalnie interesujących między-regionalnych projektów oraz wspólnych rozwiązań dla wybranych sektorów związanych z zaawansowanymi materiałami oraz nanotechnologią

W związku z powyższym prosimy  o zdefiniowanie Państwa obszarów zainteresowań współpracy z innymi firmami w dziedzinach:

1.    mechanical processing of fibre-reinforced composites and hybrid solutions;

2.    production process of thermoplastics composites;

3.    textile reinforced cellular plastics and composites;

4.    manufacturing and processing of hybrid textile reinforced composites;

5.    functional composites and lightweight materials; and

6.    metal, polymer, and ceramic coatings

Prosimy o konkretne informacje na temat chęci rozwoju w którymś z powyższych kierunków (np. przemysłowa linia kompozytów z polimerami termoplastycznymi i nanowłóknami) oraz prosimy o informację czy szukają Państwo partnerów ze wskazanych przez nas regionów.

Zgłoszone przez Państwa pomysły i propozycje rozwoju wspólnych tematów będą  zebrane w listę potencjalnych projektów uruchamianych wspólnie z partnerami z zagranicy.

Wszystkie materiały oraz ustalenia z konferencji zostaną do Państwa przesłane.

Przykład z prezentacji klastra z Niemiec wraz z konkretnymi zgłoszonymi tematami :

Corrosionat hybrid solutions
Mechanical processing of fibre-reinforced composites and hybridsolutions
Production process of thermoplasticcomposites
Lightweight solutions with wires
Hydraulic cylinder as lightweight solution
Improvement of CFL-filament wounding
Fire-/ heat resistant large scale composites
Textilereinforced cellular plastics and composites
Manufacturing and processing of hybrid textile reinforcedcomposites
Ceramic-matrix composites

Informacje w języku angielskim prosimy przesłać do dnia 13.09 do godziny 15:00 na adres biuro@nanoslask.pl

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt mailowy bądź telefoniczny.

Podobne artykuły

4th International Workshop on Functional Nanostructured Materials (FuNaM-4) jest cykliczną konferencją organizowaną przez Zespół Elektrochemii Wydziału Chemii UJ. Jest to konferencja tematyczna, która ma na celu poszerzenie wiedzy i...
Nanothon to pierwszy konkurs dla uczestników konferencji InterNanoPoland 2022, podczas którego zespoły projektowe, poprzez własne, autorskie projekty, mogą pokazać jak widzą rozwój nanotechnologii i jej zastosowanie w obszarach wody,...

Accessibility Tools