Aktualności

Konferencja ITSHC 2018

Konferencja ITSHC 2018, 5. Międzynarodowa Konferencja Natryskiwania Cieplnego i Napawania (International Thermal Spraying and Hardfacing Conference), Wrocław 26-28 września 2018

Celem konferencji jest prezentacja ostatnich badań i rozwoju na płaszczyźnie natryskiwania cieplnego jak również napawania. Najważniejsze zagadnienia, które zostały przedstawione dotyczyły: nowych materiałów i technologii, właściwości powłok i napoin, innowacyjne metody charakteryzacji jak również zastosowania przemysłowe w różnych warunkach eksploatacyjnych. Dodatkowo, zostały poddane dyskusji problemy związane ze szkoleniem specjalistów, systemy certyfikacji oraz jakości w natryskiwaniu cieplnym i napawaniu. Od tegorocznej edycji została wprowadzona sesja poświęcona technologiom generatywnym (ze szczególnym uwzględnieniem druku 3D) materiałów metalicznych. Zaplanowane zostały sesje referatowe oraz posterowe. Wszystkie prezentowane artykuły były recenzowane i opublikowane w profesjonalnym czasopiśmie. Konferencji towarzyszyła wystawa przedstawicieli przemysłu w trakcie pierwszych dwóch dni.

Podczas konferencji wystąpienie nt projektu ClusterMat wygłosiła dr Małachowska Aleksandra pt. „Wstępne badania generatywnego wytwarzania wysokowydajnych materiałów na bazie żelaza”.

Wystąpienie dotyczyło  prezentacji wstępnych wyników uzyskanych w trakcie realizacji projektu Cornet 24 „Powder production of iron-based high-performance materials for generative manufacturing processes”. Omówiono założenia projektu, jak również pierwsze wyniki uzyskane z zastosowanie dwóch proszków: Fe 62 Ni 18 P 13 C 7 ( napawanie laserowe) oraz Fe 44,63 Cr 4,93 Co 4,93 Mo 12,61 Mn 11,03 C 15,56 B 5,81 Y 1,5 (selektywne topienie laserowe SLM)). Uzyskano struktury amorficzne (SLM) oraz drobnoziarniste (napawanie laserowe). Wielkość ziarna była bezpośrednio powiązana z mocą lasera i oscylowała wokół kilku mikrometrów. Na końcu została przedstawiona perspektywa dalszych badań.


Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu CORNET

Accessibility Tools