Aktualności

Nano tech 2019 – wyjazd do Tokio dla klastrów i MŚP

Mamy przyjemność zaprosić przedstawicieli firm Śląskiego Klastra Nano do wzięcia udziału w wydarzeniu nano tech 2019. Wyjazd na wydarzenie organizowany w jest przez EU-Japan Center oraz Komisję Europejską. Odbędzie się w dniach 30. stycznia – 1. lutego 2019 roku w Tokio.

Uczestnicy będą mieli możliwość:

  • wzięcia udziału w wystawie “nano tech – International Nanotechnology Exhibition and Conference”,
  • zdobycia wiedzy na temat struktury rynku nanotechnologii na świecie i dokonania analizy sektorowej oraz polityki biznesowej,
  • zawarcia kontaktów z właścicielami wielu światowych przedsiębiorstw nanotechnologicznych, ośrodków badawczo-rozwojowych i partnerów biznesowych,
  • nawiązania relacji z potencjalnymi partnerami w handlu i technologii,
  • skorzystania z bezpośrednich spotkań prowadzących do potencjalnych okazji biznesowych.

Wydarzenie kierowane jest do firm oraz członków światowych klastrów zajmujących się:

  • Materiałami takimi jak: fulereny, nanorurki węglowe, nanomateriały fotoniczne, materiały kompozytowe o wysokiej wydajności, materiały magnetyczne, wysoce czyste materiały, nanopowłoki, nanotusze, nanocząstki, materiały biozgodne, grafen, nanowłókna celulozy,
  • Pomiarami i oceną przy użyciu: SPM / AFM, mikroskopu elektronowego (SEM / TEM), wysokiej wydajności czujników obrazowania molekularnego, narzędzi do projektowania symulacji, mikro-TAS,
  • Technologiami wytwarzania nanocząstek i ośrodków dyspersyjnych, litografią nowej generacji nanoimprint, obróbką laserową i wiązką elektronową, obróbką wiązką jonową, wytrawianiem, technologią druku precyzyjnego oraz druku 3D,
  • Zakresem zastosowań takich jak: nowoczesne materiały, IT i elektronika, nano-bio, przemysł samochodowy, inżynieria środowiska, energetyka, biomimetyka, robotyka, oprogramowanie symulacyjne, przemysł samolotowy, sztuczna inteligencja.

Termin aplikowania na wydarzenie mija 4. października 2018 roku.

Więcej informacji o targach na stronie: https://www.nanotechexpo.jp/ 

Więcej informacji o misji: https://www.eu-japan.eu/events/nanotech-cluster-sme-mission

Podobne artykuły

Ogólnopolska Szkoła Chemii jest konferencją naukową organizowaną nieprzerwanie od ponad 20 lat. Gromadzi ona studentów i doktorantów ze wszystkich czołowych uczelni w Polsce zrzeszonych w Akademickim Stowarzyszeniu Studentów Chemii. W dniach 29.04 – 3.05.2020r. Studenckie...
Szanowni Państwo, Serdecznie zapraszamy na I-szą międzynarodową konferencję bioS/TEM. Spotkanie będzie dotyczyło wykorzystania mikroskopii elektronowej w naukach biologicznych i medycznych. Dziedzina wiedzy, chociaż znana i stosowana od lat, ze względu na pojawiające się nowatorskie techniki, tj. obrazowanie...