Aktualności

Podsumowanie spotkania „Smart Lab” w Willi Goldsteinów

LOGO

Polska otrzyma prawie 10 mld euro funduszy unijnych na wsparcie innowacji w latach 2014-2020. Żeby móc skorzystać z tych środków, Komisja Europejska wymaga, aby przedsiębiorcy byli w centrum procesu inwestowania tych środków oraz by odgrywali kluczową rolę w kształtowaniu polityki innowacyjnej dzięki procesowi przedsiębiorczego odkrywania.

Spotkanie Śląskiego Klastra Nano, w dniu 17-go czerwca 2015 roku w Wilii Goldsteinów w Katowicach, miało za zadanie zaangażowanie szerokiego grona podmiotów w celu wyłonienia priorytetowych obszarów biznesowych, w których innowacyjne rozwiązania z obszaru nanotechnologii mogą być rozwijanie dzięki współpracy przedsiębiorstw i nauki, przy wsparciu samorządu lokalnego.

Spotkanie zorganizowane zostało we współpracy z przedstawicielami Banku Światowego pt. „Smart Lab” i składało się z pogłębiony wywiadów z przedstawicielami biznesu i nauki. Podczas dyskusji skupiono się na tematach takich jak: legislacja, polityka innowacyjna oraz aktualna sytuacja biznesowa firm nanotechnologicznych działających m.in. w branży energetycznej oraz budowlanej. Prowadzono dyskusje otwarte a następnie w grupach branżowych. Przeprowadzone zostały dogłębne analizy SWOT oraz analiza łańcucha wartości w celu identyfikacji „wąskich gardeł” czyli barier stojących przed przedsiębiorcami z branży nanotechnologicznej. Dokonane analizy i zgłaszane problemy pozwoliły opracować wnioski mające przyczynić się do usprawienia polityki legislacyjnej dotyczącej nanotechnologii na polskim rynku.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele firm: Smart Nanotechnologies, ITP System, Plasma System, 3D Nano, Arsanit, Certech, Prevac, Nano-Chem-Tech, Elbit, ExT oraz nauki.

Po spotkaniu odbyło się szkolenie dotyczące finansowania projektów w ramach programu „Horyzont 2020”, które przeprowadziła Enterprise Europe Network – Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju.

Accessibility Tools