Aktualności

Projekt ClusterMat na konferencji Future Materials w Portugalii

Z wynikami projektu pt Wytwarzanie proszków na bazie żelaza o podwyższonych właściwościach dla technik generatywnych o akronimie ClusterMat mogli zapoznać się uczestnicy konferencji Future Materials, która odbyła się w dniach 26-28 lutego w Lizbonie. Prezentacja posteru Microstructure and Mechanical Properties of Fe-based Metallic Glass Coatings pozwoliła na przedstawienie parametrów oraz właściwości powłok otrzymanych przez zespół Politechniki Wrocławskiej.

Fot.1. Fragment posteru Microstructure and Mechanical Properties of Fe-based Metallic Glass Coatings

W konferencji udział wzięli przedstawiciele świata nauki jak i przemysłu z wielu jednostek z Europy, Ameryki Południowej, USA oraz Azji. Mieliśmy przyjemność o projekcie porozmawiać nawet z laureatem Nagrody Nobla prof J. Michaelem Kosterlitzem. Szczególną  uwagę temat badań wzbudził wśród przedstawicieli firmy American Elements zajmującej się dystrybucją surowców metalicznych, w tym pierwiastków ziem rzadkich. Współpracą w zakresie wykorzystania otrzymanych powłok byli także zainteresowani naukowcy Włoch oraz z  SINTEF Industry z Norwegii.

 

 

 

 

Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu CORNET

Podobne artykuły

4th International Workshop on Functional Nanostructured Materials (FuNaM-4) jest cykliczną konferencją organizowaną przez Zespół Elektrochemii Wydziału Chemii UJ. Jest to konferencja tematyczna, która ma na celu poszerzenie wiedzy i wymianę doświadczeń między polskimi i zagranicznymi naukowcami pracującymi...
Nanothon to pierwszy konkurs dla uczestników konferencji InterNanoPoland 2022, podczas którego zespoły projektowe, poprzez własne, autorskie projekty, mogą pokazać jak widzą rozwój nanotechnologii i jej zastosowanie w obszarach wody, węgla i wodoru.