Aktualności

Projekt „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w PPOII” (2019-22)

Mamy przyjemność poinformować, że Fundacja Wspierania Nanonauki i Nanotechnologii Nanonet jest jednym z partnerów projektu „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w PPOII” (2019-22).

Projekt „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania w województwie śląskim (SO RIS w PPO II)”

Czas realizacji projektu: lipiec 2019 – czerwiec 2022

Wartość projektu: 6 169 295,36 PLN

Wartość dofinansowania z UE: 5 020 918,05 PLN

Projekt „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania w województwie śląskim (SO RIS w PPO II)” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej I Nowoczesna gospodarka, Działanie 1.4. Wsparcie ekosystemu innowacji, Poddziałanie 1.4.1. Zarządzanie i wdrażanie regionalnego ekosystemu innowacji.

Lider projektu:

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego,
Departament Rozwoju Regionalnego, Referat Regionalnej Strategii Innowacji

Partnerzy projektu:

1. Główny Instytut Górnictwa

2. Park Naukowo-Technologiczny TECHNOPARK GLIWICE Sp. z o.o.

3. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o.

4. Park Naukowo-Technologiczny „Euro-Centrum” Sp. z o.o.

5. Politechnika Śląska

6. Śląskie Centrum Naukowo-Technologiczne Przemysłu Lotniczego Sp. z o.o.

Konsorcjum w składzie:

7. Uniwersytet Śląski w Katowicach

8. Spółka SPIN-US Sp. z o.o.

9. Fundacja Wspierania Nanonauk i Nanotechnologii – NANONET

10. Sieć Badawcza Łukasiewicz –Instytut Metali Nieżelaznych

11. Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN.

Cel projektu:

  • usprawnienie zarządzania rozwojem naukowo-technologicznym regionu,
  • zacieśnienie współpracy sieciowej poprzez budowanie kompetencji oraz kreowanie marki Sieci Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych (SO RIS),
  • zwiększenie liczby Obserwatoriów Technologicznych zgodnych z obszarami technologicznymi i oczekiwaniami jednostek naukowych oraz przedsiębiorstw,
  • kontynuacja realizacji Procesu Przedsiębiorczego Odrywania mającego na celu wyłonienie sektorów wzrostowych gospodarki, które mogą wpłynąć na aktualizację inteligentnych specjalizacji wskazanych w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego (RIS WSL),
  • rozwój działań mających na celu inicjowanie i wzmacnianie współpracy biznesu oraz jednostek B+R i instytucji otoczenia biznesu na rzecz rozwijania inteligentnych specjalizacji poprzez identyfikację obszarów/tematów biznesowych, w ramach których możliwe byłoby wspólne działanie i realizacja nowych innowacyjnych pomysłów biznesowych.

https://ris.slaskie.pl/

 

Podobne artykuły

Już w niedzielę rozpocznie się Światowe Forum Miejskie (WUF11). World Urban Forum jest to prestiżowa międzynarodowa konferencja organizowana przez ONZ-Habitat w celu rozwoju obszarów miejskich i osiedli ludzkich. Jest to najważniejsze globalne wydarzenie dotyczące polityki,...
Zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu Solaris Industry Days, organizowane we współpracy ze Śląskim Klastrem Nano oraz Fundacją Wspierania Nanonauk i Nanotechnologii NANONET, będzie skupione na omówieniu możliwości prowadzenia prac badawczo-rozwojowych oraz rozwojowi innowacji w branży zaawansowanych materiałów...