Aktualności

Spotkanie członków Klastra – Forum Biznes-Nauka. Nano-POWER – inspiracje w branży energetycznej

Serdecznie zapraszamy wszystkich członków Śląskiego Klastra NANO na spotkanie pt.  Forum Biznes-Nauka. Nano-POWER – inspiracje w branży energetycznej.  Wydarzenie to odbędzie się 7 listopada br. w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych Chorzowie (ul. 75 Pułku Piechoty 1A, Aula P/0/01).

Celem Forum jest prezentacja dobrych praktyk w zakresie implementacji nanotechnologii i nanomateriałów w energetyce, budownictwie, ciepłownictwie. Główne tematy poruszane podczas Forum to między innymi możliwość wykorzystania nanotechnologii w produktach termoizolacyjnych, bateriach i akumulatorach, katalizatorach wykorzystywanych w energetyce oraz w zakresie odnawialnych źródeł energii. Prezentowane treści będą miały charakter praktyczny i zorientowany na komercyjne wykorzystanie nanotechnologii.  

W programie wydarzenia 9 merytorycznych wystąpień w zakresie wykorzystania nanotechnologii w działalności gospodarczej. Dodatkowo podczas Forum zostanie udostępniona aparatura do wyznaczania parametrów fizykochemicznych materiałów w nanoskali. Pełna lista urządzeń udostępnianych w ramach Forum jest dostępna na stronie internetowej http://technolutions.pl/pl/badania-materialow-dla-przemyslu/.

Organizatorem Forum jest Uniwersytet Śląski w Katowicach wraz z Fundacją NANONET, Instytutem Metali Nieżelaznych oraz Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN jako konsorcjum Regionalnego Specjalistycznego Obserwatorium Nanotechnologii i Nanomateriałów.

Wydarzeniem towarzyszącym Forum są organizowane przez Biuro Karier UŚ Mobilne Targi Kariery. Dedykowane są one studentom Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych.

Dla firm z Klastra istnieje możliwość bezpłatnego wystawienia stoiska w ramach targów. Zainteresowane firmy proszę o kontakt z pracownikami UŚ: Jackiem Nowakiem – jacek.nowak@us.edu.pl lub Michałem Fafińskim – michal.fafinski@us.edu.pl do 24 października br.

Rejestracja na spotkanie (w tym deklaracja skorzystania z wystawienia się na targach) znajduje się na stronie http://transfer.us.edu.pl/formularz-zgloszeniowy

Accessibility Tools