Aktualności

Spotkanie członków Klastra – Forum Biznes-Nauka. Nano-POWER – inspiracje w branży energetycznej

Serdecznie zapraszamy wszystkich członków Śląskiego Klastra NANO na spotkanie pt.  Forum Biznes-Nauka. Nano-POWER – inspiracje w branży energetycznej.  Wydarzenie to odbędzie się 7 listopada br. w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych Chorzowie (ul. 75 Pułku Piechoty 1A, Aula P/0/01).

Celem Forum jest prezentacja dobrych praktyk w zakresie implementacji nanotechnologii i nanomateriałów w energetyce, budownictwie, ciepłownictwie. Główne tematy poruszane podczas Forum to między innymi możliwość wykorzystania nanotechnologii w produktach termoizolacyjnych, bateriach i akumulatorach, katalizatorach wykorzystywanych w energetyce oraz w zakresie odnawialnych źródeł energii. Prezentowane treści będą miały charakter praktyczny i zorientowany na komercyjne wykorzystanie nanotechnologii.  

W programie wydarzenia 9 merytorycznych wystąpień w zakresie wykorzystania nanotechnologii w działalności gospodarczej. Dodatkowo podczas Forum zostanie udostępniona aparatura do wyznaczania parametrów fizykochemicznych materiałów w nanoskali. Pełna lista urządzeń udostępnianych w ramach Forum jest dostępna na stronie internetowej http://technolutions.pl/pl/badania-materialow-dla-przemyslu/.

Organizatorem Forum jest Uniwersytet Śląski w Katowicach wraz z Fundacją NANONET, Instytutem Metali Nieżelaznych oraz Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN jako konsorcjum Regionalnego Specjalistycznego Obserwatorium Nanotechnologii i Nanomateriałów.

Wydarzeniem towarzyszącym Forum są organizowane przez Biuro Karier UŚ Mobilne Targi Kariery. Dedykowane są one studentom Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych.

Dla firm z Klastra istnieje możliwość bezpłatnego wystawienia stoiska w ramach targów. Zainteresowane firmy proszę o kontakt z pracownikami UŚ: Jackiem Nowakiem – jacek.nowak@us.edu.pl lub Michałem Fafińskim – michal.fafinski@us.edu.pl do 24 października br.

Rejestracja na spotkanie (w tym deklaracja skorzystania z wystawienia się na targach) znajduje się na stronie http://transfer.us.edu.pl/formularz-zgloszeniowy

Podobne artykuły

Systemy fotowoltaiczne pozyskują „czystą” oraz nienaruszającą równowagi ekologicznej energię ze słońca. Jednak często zbierają się na nich cząsteczki kurzu, wody czy piasku. Prowadzi to do zmniejszenia energii docierającej do ogniw słonecznych i zmniejsza ich moc nawet o 50%,...
Naukowcy z hiszpańskiego uniwersytetu Jaume I w Castellón opracowują nowe materiały, dzięki którym turbiny wiatrowe będą bardziej odporne na ekstremalne warunki klimatyczne, które muszą wytrzymać. Agustín Escardino z Instytutu Technologii Ceramicznej Uniwersytetu Universidad Jaume I w Castellón...