Nanotechnologia

Wieloskładnikowe materiały hybrydowe – szansa na wspomaganie regeneracji kości | artykuł laureatki konferencji FuNaM-4

Opracowano fotosieciowane wielofunkcyjne hydrożelowe systemy hybrydowe do potencjalnych zastosowań w inżynierii tkankowej kości. Materiały w formie zlifoilizowanych płatków mogą zostać wprowadzone do ubytków kostnych różnego pochodzenia, gdzie pęczniejąc będą nie tylko wykazywać działanie terapeutyczne związane z obecnością alendronianu, ale również stanowić korzystną matrycę do zasiedlania przez komórki kostne. Zaprojektowane układy dzięki odpowiednio dobranemu składowi są w stanie zapewnić osiągnięcie bardziej optymalnej regeneracji tkanki kostnej.

Ze względu na postępujący rozwój chorób związanych z tkanką kostną, w tym osteoporozą, niezwykle ważne wydaje się opracowanie nowych układów, które nie tylko mogłyby dostarczać znane już leki, ale same w sobie wspomagać regenerację kości. Szczególnie interesujące wydaje się zatem połączenie układów hydrożelowych zawierających metakrylowaną żelatynę, chitozan i siarczan chondroityny, z cząstkami mezoporowatej krzemionki funkcjonalizowanej grupami metakrylowymi, dekorowanymi hydroksyapatytem i załadowanych lekiem – alendronianem sodu. Przygotowane w ten sposób fotosieciowane układy, dzięki swojej biokompatybilności, bioaktywności, aktywności antybakteryjnej i przy zachowaniu stabilności strukturalnej mogą znaleźć zastosowanie, jako wielofunkcyjne materiały, które, w postaci stałej, mogłyby zostać wprowadzane do organizmu podczas operacji, gdzie następnie mogłyby stymulować regenerację kości. Z uwagi na potencjał terapeutyczny i zapewnione kontrolowane uwalnianie alendronianu, materiały te stanowią obiecujący system do leczenia w szczególności ubytków o podłożu osteoporotycznym.

Schematyczne przedstawienie syntezy materiałów

Joanna Klara, Sylwia Onak, Andrzej Kowalczyk, Joanna Lewandowska-Łańcucka

Wydział Chemii UJ, Zespół Nanotechnologii Polimerów i Biomateriałów. Badania obejmują układy polimerowo-nieorganiczne do zastosowań w inżynierii tkanki kostnej, ze szczególnym naciskiem na jednostkę chorobową, jaką jest osteoporoza.

Konferencja https://funam.confer.uj.edu.pl/en_GB/start

Accessibility Tools