WOW dla NGO

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Korpusu Solidarności – Rządowego Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018–2030

Wartość dofinansowania zadania publicznego: 257 706,25 zł

Całkowita wartość zadania publicznego: 263 443,75 zł

Opis zadania publicznego:

Celem realizowanego zadania jest wzmocnienie organizacji pozarządowych w zakresie profesjonalnego podejścia do organizacji i zarządzania wolontariatem, wsparcie finansowe i pozafinansowe na usprawnienie współpracy z wolontariuszami

 

Rozpoczęcie naboru na inicjatywy wolontariackie | nabór do 15 listopada 2023

Rozpoczęcie drugiego naboru na inicjatywy wolontariackie | nabór do 30 listopada 2023 

Rozpoczęcie trzeciego naboru na inicjatywy wolontariackie | nabór do 31.05.2024

Accessibility Tools