Nanotechnologia

Zespół inicjatywy NanoFabNet opublikował plan działania w zakresie walidacji, harmonizacji i normalizacji w zrównoważonej nanofabrykacji

Fundacja NANONET jest partnerem projektu NanoFabNet, którego celem jest stworzenie międzynarodowego hubu dotyczącego zrównoważonej nanofabrykacji.

Po prawie dwóch latach wytężonej pracy całego zespołu NanoFabNet możemy zapoznać się z serią raportów i publikacji o tematyce związanej z zrównoważoną nanofabrykacją. W tym tekście chcemy przybliżyć publikację: Validation, Harmonisation & Standardisation Action Plan for sustainable Nanofabrication.

Plan określa wizję NanoFabNet w zakresie przyszłego kształu harmonizacji, walidacji i standaryzacji. W raporci wskazano kwestie, które należy rozwiązać, aby ustanowić i utrzymać produktywną, współpracującą społeczność w tak dyscyplinarnej dziedzinie, jak  zrównoważona nanoprodukcja. Raport zawiera harmonogram, w którym opisano problemy do rozwiązania w perspektywie  krótko-, średnio- i długoterminowe oraz przedstawia zalecenia dotyczące konkretnych działań, które zainteresowane strony powinny podjąć w dziedzinie zrównoważonej nanoprodukcji. Plan działania zawiera mapę i zalecenia dotyczące krytycznego czasowo rozwiązywania problemów związanych z walidacją, harmonizacją i standaryzacją techniczną zrównoważonych procesów i produktów nanofabrykacji, w celu zagwarantowania ich przyjęcia do zaawansowanych technologicznie badań i innowacji oraz przemysłowych procesów produkcyjnych. 

Z treścią całego raportu można zapoznać się pod tym linkiem.

Podobne artykuły

Fantastyczna koncepcja technologii “lab-on-a-chip” (laboratorium czipowego) zakłada możliwość przeprowadzania medycznej, laboratoryjnej diagnostyki przy pomocy urządzenia mieszczącego się na niewielkim, kilkunasto-milimetrowym czipie. Pędzący na złamanie karku rozwój biologii molekularnej, mikrofluidyki oraz nanotechnologii już...
W dniach 18 – 19 października 2022 r. odbyła się międzynarodowa konferencja InterNanoPoland 2022 dla wszystkich entuzjastów nanotechnologii i szeroko pojętej inżynierii materiałowej; przedsiębiorców, naukowców, organizacji otoczenia biznesu i studentów. Podczas szóstej...