Nanotechnologia

Zespół inicjatywy NanoFabNet opublikował plan działania w zakresie walidacji, harmonizacji i normalizacji w zrównoważonej nanofabrykacji

Fundacja NANONET jest partnerem projektu NanoFabNet, którego celem jest stworzenie międzynarodowego hubu dotyczącego zrównoważonej nanofabrykacji.

Po prawie dwóch latach wytężonej pracy całego zespołu NanoFabNet możemy zapoznać się z serią raportów i publikacji o tematyce związanej z zrównoważoną nanofabrykacją. W tym tekście chcemy przybliżyć publikację: Validation, Harmonisation & Standardisation Action Plan for sustainable Nanofabrication.

Plan określa wizję NanoFabNet w zakresie przyszłego kształu harmonizacji, walidacji i standaryzacji. W raporci wskazano kwestie, które należy rozwiązać, aby ustanowić i utrzymać produktywną, współpracującą społeczność w tak dyscyplinarnej dziedzinie, jak  zrównoważona nanoprodukcja. Raport zawiera harmonogram, w którym opisano problemy do rozwiązania w perspektywie  krótko-, średnio- i długoterminowe oraz przedstawia zalecenia dotyczące konkretnych działań, które zainteresowane strony powinny podjąć w dziedzinie zrównoważonej nanoprodukcji. Plan działania zawiera mapę i zalecenia dotyczące krytycznego czasowo rozwiązywania problemów związanych z walidacją, harmonizacją i standaryzacją techniczną zrównoważonych procesów i produktów nanofabrykacji, w celu zagwarantowania ich przyjęcia do zaawansowanych technologicznie badań i innowacji oraz przemysłowych procesów produkcyjnych. 

Z treścią całego raportu można zapoznać się pod tym linkiem.

Podobne artykuły

Zachęceni sukcesami ubiegłorocznych edycji mamy przyjemność zaprosić Państwa na IV Ogólnopolską Konferencję Naukową IMPLANTY 2022: Inżynieria, medycyna i nauka – w pogoni za implantem doskonałym, której celem będzie przedstawienie obecnego stanu wiedzy, zrzeszenie grupy...
Spiekanie cząstek katalizatorów metalowych w czasie ich użycia w podwyższonych temperaturach jest procesem, który pozwala na ograniczenie aktywności katalizatorów poprzez zmniejszenie ich powierzchni aktywnej. Mechanizm ten może być kompensowany przez indukowane przez tlen rozproszenie skupionych...