CORNET ClusterMat

Fundacja Wspierania Nanonauk i Nanotechnologii NANONET została beneficjentem 24 konkursu inicjatywy Cornet. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju udzieliło dofinansowania  w wysokości 1 182 550,03 PLN na projekt pt.: Wytwarzanie proszków na bazie żelaza o podwyższonych właściwościach dla technik generatywnych o akronimie ClusterMat. Partnerami Fundacji Nanonet w projekcie są:

 

  • DVS-FV (Forschungsvereinigung Schweißen und verwandte Verfahrene.V.), Niemcy
  • Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny, Polska
  • TU Chemnitz, Professur Werkstoff- und Oberflächentechnik, Niemcy

 

 

Projekt zajmuje się szkłami metalicznymi na bazie żelaza. Są to materiały charakteryzujące się wysoką twardością, wytrzymałością, dobrą odpornością antykorozyjną, niską koercją oraz remanencją (namagnesowanie szczątkowe), a przy tym stosunkowo tanie. Na razie jednak znalazły jedynie znikome zastosowanie na części obciążone mechanicznie. Problemem jest proces wytwarzania, w którym trzeba zapewnić odpowiednie prędkości chłodzenia (dla szkieł masywnych oscylują one wokół 103 K/s). Tradycyjne metody wytwarzania obejmują odlewania i termoformowanie. W procesach tych nie jest jednak możliwe uzyskanie większych struktur o skomplikowanych kształtach.

W projekcie jako rozwiązanie zaproponowano procesy, w których jedynie mała objętość materiału w danej chwili znajduje się w stanie ciekłym, takie jak selektywne przetapianie laserowe (SLM), natryskiwanie plazmowe, napawania laserowe, napawanie plazmowe (PTA). Umożliwi to uzyskanie prędkości chłodzenia powyżej wymaganych do zeszklenia. W celu uniknięcia pojawiania się pęknięć w trakcie przetwarzania materiału (duże gradienty temperatur, szybkie chłodzenie) wybrano plastyczny stop z grupy FeP(C), które według literatury osiągają plastyczność nawet powyżej 50%. Dodatkowo, poza wytworzeniem próbek z częściowo zachowaną strukturą amorficzną planowane jest również wytworzenie próbek o strukturze nanokrystalicznej, która cechuje się bardzo dobrymi właściwościami mechanicznymi i magnetycznymi. Po wykonaniu próbek przewidziana jest ich szeroka charakteryzacja obejmująca, poza określeniem struktury, właściwości mechaniczne: wytrzymałość na rozciąganie i zginanie, wytrzymałość zmęczeniową, naprężenia resztkowe oraz właściwości korozyjne: mikro i makrokorozja. W efekcie końcowym powinna powstać baza łącząca parametry szerokiej gamy procesów wytwórczych z strukturą i właściwościami próbek/części.

Program CORNET umożliwia finansowanie badań przeprowadzanych na użytek szerokiej grupy przedsiębiorców danej branży (ang. Collective Research), w szczególności mikro, małych i średnich (MŚP), pochodzących z dwóch różnych krajów. Badania są inicjowane przez zrzeszenia firm i często przeprowadzane przez wyspecjalizowane jednostki naukowe działające na rzecz konkretnego sektora przemysłowego.

 

Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu CORNET

 

Spotkanie projektowe ClusterMat – 3.12.2018 r.

Właściwości szkieł metalicznych

Konferencja ITSHC 2018

III edycja Fizyczno-Optycznej Konferencji FOKA

Partnerzy projektu ClusterMat

Zaproszenie do Chemnitz – 7.03.2018 r.

Spotkanie projektowe ClusterMat – Chemnitz 7.03.2019

Czym jest inicjatywa CORNET?

Druk przestrzenny metodą DMP

Właściwości materiałów proszkowych ze stopów szkieł metalicznych na bazie żelaza

InterNanoPoland 2019 – 3D PRINTING AND NANOTECHNOLOGIES

InterNanoPoland 2019 – 3D PRINTING AND NANOTECHNOLOGIES – Podsumowanie

Wyniki projektu “ClusterMat” zainteresowały Cluster Nanotechnology (Niemcy)

Praktyczne aspekty efektów projektu Clustermat

Wytwarzanie proszków na bazie żelaza o podwyższonych właściwościach dla technik generatywnych – wyniki projektu 10.12.2019 r.

Napawanie laserowe szkieł metalicznych -częściowy wyniki projektu ClusterMat

Projekt ClusterMat na OZ-Symposium on Nanostructures (Niemcy)

Projekt ClusterMat na konferencji Future Materials w Portugalii

Międzynarodowe spotkanie Komitetu Użytkowników projektu ClusterMat – 30.04.2020 r.

Mikrostruktura i właściwości mechaniczne powłok szkieł metalicznych na bazie żelaza

Projekt ClusterMat w mediach

 

Accessibility Tools