Aktualności

  1. Forum Biznes–Nauka. NANO-inspiracje w branży budowlano-architektonicznej Uniwersytet Śląski w Katowicach jako lider konsorcjum Regionalnego Specjalistycznego Obserwatorium Nanotechnologii i Nanomateriałów ma przyjemność zaprosić n: Forum Biznes–Nauka. NANO-inspiracje w branży budowlano-architektonicznej. Celem organizacji Forum jest inicjowanie...
  2. Solaris Industry Day x Śląski Klaster Nano: branża zaawansowanych materiałów i nanotechnologii | 2.06.2022 Zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu Solaris Industry Days, organizowane we współpracy ze Śląskim Klastrem Nano oraz Fundacją Wspierania Nanonauk i Nanotechnologii NANONET, będzie skupione na omówieniu możliwości prowadzenia prac badawczo-rozwojowych...
  3. Grafen jako detektor pola magnetycznego w reaktorach termojądrowych Informacja prasowa Narodowego Centrum Badań Jądrowych Otwock, 28.04.2022 r. W projektach związanych z syntezą termojądrową konieczne jest wykorzystanie materiałów odpornych na wysokie temperatury i uszkodzenia radiacyjne. Obiecujące pod tym...

Nanotechnologia

więcej
Rentgenowska spektroskopia fotoelektronów (XPS, X-ray Photoelectron Spectroscopy) do analizy chemicznej (ESCA, Electron Spectroscopy for Chemical Analysis) jest ilościową techniką spektroskopową, która pozwala na zmierzenie składu chemicznego badanego obiektu z dokładnością <1% oraz ustalenie stanu...
Zespół naukowców z Uniwersytetu w Kolonii zbadał stany powierzchniowe Diraca w kwantowo...
Stan powierzchniowy Au (111) jest strukturą dobrze znaną z badań kątowo...